Privacy statement

Contact

Dit is de privacyverklaring van Tezet Business Gifts B.V. (Hierna: TEZET)
Ons bedrijfsadres is Lithograaf 39, 6921 VA DUIVEN
Ons postadres is Postbus 20, 6920 AA DUIVEN
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 09104257
Ons B.T.W.-nummer is NL8142.69.680.B01

 

Een (klant)relatie met u is gebaseerd op vertrouwen. TEZET garandeert dan ook dat zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u van onze diensten gebruik maakt, onze website gebruikt of wanneer u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 

- alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, tenzij u hiervoor uw specifieke schriftelijke toestemming     

   aan ons geeft;
- niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten (zie kopje

   Derden);
- zorgvuldig beveiligen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten en producten die TEZET levert en het gebruik van de website van TEZET.
TEZET is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Privacyverklaring

Wanneer u een dienst of product van TEZET afneemt vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze overeenkomst tot het leveren van producten met u te kunnen uitvoeren. Als u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren en u van het verloop van uw bestelling op de hoogte te houden. Ook kan het voorkomen dat we uw persoonsgegevens ontvangen van iemand anders, bijvoorbeeld als de producten moeten worden geleverd op een ander afleveradres. Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend met het doel de overeenkomst uit te kunnen voeren. TEZET zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze opdracht. De bewaartermijnen die wij hierbij hanteren zijn afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.  

Onze diensten

Om het online bestellen van producten bij de webshop van TEZET zo aangenaam mogelijk te maken vragen wij u een account aan te maken, waarop u kunt inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Hiervoor registreren wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht.  Uw account en de gegevens daarin kunt u altijd aanpassen of verwijderen. Wij bewaren uw informatie tot u besluit het account te verwijderen.

Onze webshop

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren met onze nieuwsbrief/mailing over onze producten en speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u aangeven geen nieuwsbrief te willen ontvangen. U kunt zich ook op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief/mailing. 

Onze website

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan uw IP-adres, het tijdstip, het opgevraagde, het browsertype en dergelijke.
 
Indien u via onze website het contactformulier invult, informatie aanvraagt, reageert op een actie of prijsvraag vragen wij u naar persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en mogelijk aanvullende contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om met u in contact te komen, u van informatie te voorzien, de actie uit te voeren of de respons op onze marketingacties te meten. U verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Verkregen gegevens worden door ons in geen geval verkocht of verhuurd aan derden. 

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.
We gebruiken deze informatie:
- om de inhoud van onze website te verbeteren;
- om de werking van de website te optimaliseren;
- om u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. Zonder uw toestemming gebruiken we alleen cookies voor zover die nodig zijn voor de werking en om de effectiviteit van de website te bekijken.
 
Meer informatie staat op onze cookiepagina.  

Nieuwsbrief/mailings

TEZET heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging van de informatie die wij van u hebben ontvangen te voorkomen. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector, zijnde een SSL verbinding.  Uw persoonsgegevens worden afgeschermd voor zoekmachines en op een beveiligde server bewaard. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
TEZET houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens TEZET van u verwerkt, kunt u altijd contact met ons opnemen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, aan te vullen, te verbeteren en te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht ons te verzoeken de verwerking te beperken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw verzoeken zullen wij zo spoedig mogelijk behandelen.

Derden

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij deze derde partij betrokken is bij het uitvoeren van uw opdracht en de toegang tot uw persoonsgegevens hiervoor noodzakelijk is. Indien derden de toegang tot uw persoonsgegevens krijgen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor dit beoogde doel worden gebruikt.  In geen geval verkoopt TEZET uw gegevens aan derden.
 
Daarnaast zal TEZET uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming doorgeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daaraan een wettelijke verplichting ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle van de Belastingdienst, de FIOD of een organisatie met een wettelijke opsporingsbevoegdheid.

Wijzingen

U vindt op de website altijd de meest recente informatie. TEZET behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Checkt u daarom regelmatig de privacyverklaring van TEZET. Indien u nog vragen mocht hebben naar aanleiding van onze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen.
Overigens, u kunt zelf ook uw gegevens inzien en aanpassen via "mijn gegevens" op onze website.

Uw rechten

Als u wenst te reageren op ons privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen
- Per e-mail: info@tezet.nl
- Per telefoon: 0316-282831
- Per brief: Lithograaf 39, 6921 VA  DUIVEN